Академія праці, соціальних відносин і туризму

 

«Академію праці, соціальних відносин (АПСВ)» було створено у 1993 р. відповідно до Закону України «Про освіту» та Постанови Президії Федерації профспілок України з метою якісної програмно-цільової підготовки спеціалістів у галузі правознавства, ринкових відносин, соціального партнерства, організації праці і управління.

У 2013/2014 році на підставі постанови президії Федерації профспілок України від 28.02.2013 № П-16.20 «Про зміну найменування Академії праці і соціальних відносин ФПУ та затвердження нової редакції Статуту» відбулося перейменування назви Академії на Академію праці, соціальних відносин і туризму.

Водночас із застосуванням сучасних передових технологій навчання Академія використовує також багаторічний досвід і традиції Вищої школи профспілкового руху.

Академія сьогоднішня — це провідний вищий навчальний заклад України, національний осередок сучасних знань про суспільство та соціальні технології.

Академія створена на базі українського учбово-методичного центру Федерації профспілок України відповідно до закону України «Про освіту» та постанови Конгресу Федерації профспілок України «Про систему профспілкового навчання, підготовки і перепідготовки профкадрів, розвиток профспілкової науки» від 29.01.1993р. № К-1-15 та постанови президії Федерації профспілок України від 05.05.1993р. №П-4-1 «Про Академію праці і соціальних відносин Федерації профспілок України», як вищий навчальний заклад. 25 вересня 2012 року президія Федерації профспілок прийняла рішення про об’єднання вищих учбових закладів Федерації професійних спілок України у єдиний потужний вищий учбовий заклад. У 2013/2014 році на підставі постанови президії Федерації профспілок України від 28.02.2013 № П-16.20 «Про зміну найменування Академії праці і соціальних відносин ФПУ та затвердження нової редакції Статуту» відбулося перейменування назви Академії на Академію праці, соціальних відносин і туризму. 1 вересня 2014 року студенти Інституту туризму були переведені на навчання до Академії праці, соціальних відносин і туризму, а 31 січня 2015 року Інститут туризму Федерації професійних спілок України припинив свою діяльність як самостійна юридична особа. На сьогоднішній день відбуваються перемовини щодо створення філії Академії праці, соціальних відносин і туризму на базі Харківського соціально-економічного інституту.

Академія входить до системи освіти і діє відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Цивільного кодексу України, постанов виробних органів ФПУ, а також постав Кабінету Міністрів України та наказам Міністерства освіти і науки України.

За невеликий проміжок часу, нікому невідомий заклад освіти перетворився у конкурентоздатний вищий навчальний заклад. Свідоцтвом тому є визнання громадськості. У 1999 р. Академія була лауреатом Всеукраїнського рейтингу популярності та якості «Золота фортуна — 99», отримала вищу нагороду рейтингу «Софія Київська» та Диплом переможця за перше місце серед профспілкових вищих закладів.

У червні 2002 р. в Українському домі підводились підсумки чергового рейтингу «Софія Київська». Академія була представлена в декількох номінаціях, і була визнана кращою серед вищих закладів освіти України у впровадженні нових освітніх технологій для підготовки кадрів соціально-трудової сфери. У березні 2007 р. у рейтингу недержавних вузів Міністерства освіти і науки України Академія посіла перше місце.

За роки свого існування в стінах Академії було підготовлено 25 тисяч фахівців соціальної сфери, друга вища освіта надана більше 3 тис. осіб. За весь період існування в Академії організовано навчання для більш як 400 груп слухачів. Майже 15 тис. осіб підвищили свою кваліфікацію, з яких біля 9,5 тис. профспілкових спеціалістів та активу і майже 5,5 тис. осіб – орендарів інших організацій.

Ця робота проводилася на чотирьох факультетах: юридичному, економічному, факультеті соціального управління та факультеті підвищення кваліфікації профспілкових кадрів. З метою упорядкування освітньої діяльності у 2012 р. були внесені зміни до організаційної структури Академії. Сьогодні у структурі Академії праці, соціальних відносин і туризму діють центр профспілкової освіти, юридичний факультет, факультет економіки, соціальних технологій та туризму.

У навчальному закладі працюють 83 науково-педагогічних працівників (75 штатних та сумісників), з яких 8 докторів наук, професорів; 41 кандидати наук, 34 доценти.