Миколаївський національний університет іменi В.О.Сухомлинського

 

«Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського » – один із найстаріших вищих навчальних закладів на півдні України, він заснований у 1913 р. як учительський інститут. Перший випуск його відбувся у 1916 р. – підготовлено 23 вчителі для училищ та прогімназій. Упродовж 1920-1930 років заклад функціонував як Миколаївський інститут народної освіти, а з 1931 по 1933 – інститут соціального виховання. Найдовше підготовку фахівців здійснював Миколаївський державний педагогічний інститут – з 1933 по 1999 рр.

У післявоєнний час значно поліпшилася матеріально-технічна база, зріс науковий потенціал. Це дало змогу інституту стати педагогічним університетом, що відбулося на зламі тисячоліть у 1999 р.

У жовтні 2002 р. на базі педагогічного створено Миколаївський державний університет, якому через рік присвоєно ім’я Василя Олександровича Сухомлинського, а 21 серпня 2010 року надано високий статус національного.

У жовтні 2002 р. на базі педагогічного створено Миколаївський державний університет, якому через рік присвоєно ім’я Василя Олександровича Сухомлинського, а 21 серпня 2010 року надано високий статус національного.

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації.

Ректор університету – Будак Валерій Дмитрович, професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, член Академії наук технологічної кібернетики України, член-кореспондент НАПН України.

Університет проводить підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів, наукових кадрів, здійснює перепідготовку педагогічних кадрів. У складі університету функціонують один інститут, дев’ять факультетів та коледж. Навчально-виховний процес здійснюють кафедри. В університеті навчається студенти за 14 галузями знань та 33 напрямами підготовки та спеціальностями. Діє магістратура з та аспірантура. Функціонують спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

2014 р. університет здобув перемогу на 6-му конкурсі програми Tempus IV, став учасником проекту 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University Developing the Teaching of European Languages: Modernising Language Teaching through the Development of Blended Masters Programmes («Удосконалення викладання європейських мов на основі впровадження онлайн-технологій у підготовку вчителя»).

Головним напрямом науково-технічної діяльності університету є фундаментальні та прикладні дослідження в галузі природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних, соціально-економічних наук. Наукові дослідження проводяться спільно з провідними науковими установами Національної академії наук та Національної академії педагогічних наук України, зарубіжними партнерами.

Щорічно збільшується кількість навчальних закладів та наукових установ, із якими університет співпрацює у рамках укладених 48 міжнародних угод із 13 країн світу. У вересні 2008 р. університет став членом Великої хартії університетів (Magna Charta), у січні 2009 р. приєднався до Європейської Асоціації науки і освіти.

Матеріально-технічну базу навчального закладу становлять 16 навчальних корпусів, три лабораторних корпуси, дві навчальні майстерні, чотири спортивних зали, військовий полігон. Є власний спортивно-оздоровчий табір «Моряна», розташований на березі Чорного моря.

Щороку на регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 кращих товарів та послуг України» університет перемагає в номінації «Роботи та послуги», а в березні та жовтні 2014 року нагороджений золотою медаллю на V та VІ Міжнародних виставках «Сучасні заклади освіти – 2014» (м. Київ).

Усі заходи за основними напрямами діяльності університету спрямовуються на виконання законів України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів МОН України, наказів та розпоряджень ректора в умовах прозорості та колегіальності з метою забезпечення якості вищої освіти, патріотичного виховання громадян України та поліпшення соціально-психологічного клімату в колективі.